Vedení účetnictví

Zabezpečujeme řádné nastavení, personální zajištění,

vedení a kontrolu účetnictví vaší společnosti.

Komplexní vedení účetnictví

 

Zajistíme Vám vedení účetnictví buď v sídle naší společnosti nebo ve Vašich prostorech. Výstupem naší práce jsou manažerské reporty sestavované v požadované periodicitě, účetní závěrka či finanční výkazy sestavované podle požadovaných národních standardů finančního výkaznictví (GAAP), popř. další informace pro návazné procesy (např. přiznání k DPH, k dani z příjmů, příprava informací pro auditory).

Revize účetnictví

 

Provedeme revizi Vašeho účetnictví a zároveň pomůžeme při řešení identifikovaných problémů. Výstupem revizí je vždy zpráva popisující jejich průběh a zjištěné nedostatky.

Finanční řízení

 

Pomůžeme Vám při tvorbě vnitřních účetních směrnic, vnitropodnikových útvarů a návrhu jejich vnitřní struktury, organizace a jiné.

 

Naše služby zahrnují:

  • design, implementaci a dočasné provozování finančního oddělení našich klientů (pokud má být finanční oddělení nově zřízeno), nebo
  • zhodnocení a optimalizaci stávajícího finančního oddělení (pro již existující finanční oddělení, jehož fungování nenaplňuje vaše očekávání)
  • outsourcing podnikových procesů

 

V rámci outsourcingu podnikových procesů zbavujeme klienty starostí s administrativní stránkou podnikání. Nabízíme komplexní vedení účetnictví včetně manažerských reportů a statutární účetní závěrky.

 

Za pomoci moderních informačních technologií poskytujeme bezpečný servis při plnění Vašich mzdových a personálních povinností. Automatizací procesu šetříme Váš čas a snižujeme Vaše náklady.

 

Naše další služby:

  • vedení mzdové agendy
  • homebanking
  • roční zúčtování záloh
  • personalistika
  • zapůjčování pracovníků a leasing zaměstnanců

© Czech Communications Systems s.r.o.

Veleslavínova 93/10

110 00 Praha 1 – Staré Město