Transakční poradenství

Investování je důležitým krokem každého podnikatele, je důležité se

rozhodnout správně a kvalifikovaně a na základě dobře zpracovaných podkladů.

Klientům poskytujeme komplexní, nezávislé poradenské služby, které jim pomáhají objektivně posoudit existující investiční příležitosti a realizovat transakce s maximální efektivností.

 

 

Poradenství při fúzích a akvizicích poskytujeme především v následujících oblastech:

 

 • daňové a právní due diligence
 • strukturování transakce z daňového pohledu
 • daňové a právní due diligence prodávající společnosti (vendor due diligence)
 • integrace po dokončení transakce - daňová optimalizace
 • private equity transakce a jejich daňová optimalizace

 

 

Převodní ceny

 

Řádný cenový odhad jednotlivých transakcí je nejdůležitějším prvkem celé transakce. Zaplacená transakční cena by se měla v určitém časovém úseku zhodnotit. Její správný odhad je zárukou úspěšného odchodu. Otázky správného nastavení určení a výše ceny mezi spřízněnými podniky se v současné době stávají jedním z nejsledovanějších mezinárodních daňových témat a také oblastí, na kterou se stále více zaměřují české finanční úřady. Pro nepřipraveného plátce může být velmi obtížné odpovídat během daňové kontroly na otázky týkající se vnitropodnikových transakcí. Mohou tak být odkryty významné nedostatky a rizikové oblasti. Jasná představa o tom, v jaké pozici se Vaše společnost v oblasti převodních cen aktuálně nachází, tak umožní učinit vhodná opatření v oblasti řízení rizik a využití optimalizačních procesů.

 

Poskytujeme poradenství ve věci převodních cen především v následujících oblastech:

 

 • plánování převodních cen
 • benchmarkingové studie
 • posuzování mezinárodních transakcí
 • příprava dokumentace převodních cen, včetně dokumentace pro žádosti závazného posouzení metody tvorby ceny
 • zastoupení při jednání s finančními úřady
 • implementace cenové politiky uvnitř skupin

© Czech Communications Systems s.r.o.

Veleslavínova 93/10

110 00 Praha 1 – Staré Město