Forenzní služby

Nabízíme řadu služeb spojených s koupí a prodejem podniku a s případnými spory mezi akcionáři a partnery ve společnostech se společnou  majetkovou účastí. Pomáháme klientům během procesu fúze či akvizice tak, abychom minimalizovali riziko sporu a maximalizovali hodnotu transakce. V případech, kdy se sporům nelze vyhnout, Vám naši specialisté pomohou dosáhnout co nejlepšího výsledku pomocí speciálně navrženého způsobu řešení.

Ať již potřebujete vyřešit nějaký problém (jako je hospodářská trestná činnost či vzniklý obchodní spor), nebo hledáte preventivní opatření (např. na omezení rizika podvodů), naši konzultanti vám vyjdou vstříc.

 

 

Naše forenzní služby v oblasti akvizic a akcionářských sporů zahrnují např.:

 

 • forenzní hloubkovou prověrku (due diligence) před uzavřením transakce zahrnující například prověření klíčových zaměstnanců a obchodních partnerů, přehled potenciálních rizik podvodů apod
 • kontrolu kupních či prodejních smluv před zavřením transakce s cílem identifikovat jejich možné slabiny a pomoc při přípravě klíčových účetních principů tak, aby se zabránilo dodatečnému snížení finální ceny
 • kontrolu závěrečných výkazů s cílem dosáhnout maximálních výhod plynoucích ze smlouvy o koupi či prodeji
 • pomoc při případných sporech následujících po dokončení transakce
 • pomoc s otázkami záručních podmínek, včetně případných soudních sporů

Dále nabízíme forenzní služby týkající se následujících činností:

 

 • finanční kriminalita
 • podpora při vedení sporů
 • asistence při insolvenčním řízení
 • forenzní technologie
 • zjišťování obchodních informací
 • vyšetřování
 • řízení rizik podvodů
 • obchodní spory
 • akvizice a akcionářské spory
 • forenzní technologie
 • spory z práv duševního vlastnictví
 • zabezpečení licenčních práv
 • pojistné nároky
 • ochrana proti praní špinavých peněz
 • pomoc při kapitálových projektech
 • vyšetřování pro porušení předpisů

© Czech Communications Systems s.r.o.

Veleslavínova 93/10

110 00 Praha 1 – Staré Město