Poradenství ve zdravotnictví

Zdravotnictví je v ČR neustále pod tlakem různých zájmových a ekonomických skupin, které se snaží prosadit své zájmy. Obrat ve zdravotnictví se ročně pohybuje kolem 250 mld. Kč. Je zájmem všech občanů ČR hospodárné přerozdělování peněz, které odvádí na veřejné zdravotní pojištění. Pojišťovny mají zájem odvádět do zdravotnických zařízení co nejméně a zdravotnická zařízení chtějí po pojišťovnách co nejvíce prostředků. Je důležité najít rovnováhu mezi hospodárností a plýtváním, mezi standardem a nadstandardem, mezi potřebným a zbytečným.

Naši spolupracovníci, kteří mají letité zkušenosti jak z oblasti zdravotních pojišťoven, tak z oblasti zdravotnických zařízení i dodavatelů zdravotnických prostředků a léčiv, Vám rádi poskytnou své cenné know-how, ať jste zdravotnické zařízení soukromé, státní nebo máte pouze zájem provést analýzu trhu, nebo jste společností, která hodlá vstoupit na trh s novým produktem.

 

Poskytujeme komplexní poradenské služby pro zvýšení kvality a efektivity zdravotnických procesů jak pro soukromá nebo státní zdravotnická zařízení, tak pro zdravotní pojišťovny:

 • řízení nákladů zdravotnických zařízení
 • oceňování zdravotnických zařízení při prodeji a pronájmu podniku
 • farmakoekonomikou
 • služby ICT a podpory provozu zdravotnických zařízení
 • tvorbu koncepčních řešení, integrovaných a funkčně provázaných provozních procesů  pro jednotlivé odbornosti ambulantních i lůžkových zařízení

Pro zdravotnické zařízení, zřizovatele nebo vlastníky dále provádíme následující poradenství:

 • audit smluvního zajištění
 • audit odběratelsko dodavatelských vztahů
 • audit ekonomické stránky léčebných procesů
 • příjmová a výdajová část
 • audit organizační struktury a pracovních procesů
 • oblast vykazování zdravotní péče
 • oblast využití zdrojů týkajících se zdravotní péče
 • oblast organizace práce
 • audit informačních systémů a informačních technologií
 • audit vnitřního informačního systému
 • audit efektivní komunikace
 • audit Controllingu a vnitřního auditu
 • manažerský informační systém

© Czech Communications Systems s.r.o.

Veleslavínova 93/10

110 00 Praha 1 – Staré Město