"PRACUJEME PRO VÁS, ABYSTE BYLI ÚSPĚŠNÍ!"

Vítáme vás na internetových stránkách společnosti
Czech Communications systems, s. r. o.,
která je dceřinou společností poradenské společnosti
European Communication Systems LTD.,
se sídlem v Londýně. Naše společnost využívá
know-how a zkušenosti své mateřské společnosti,
jakož i bohaté zkušenosti svých spolupracovníků
a konzultantů.

Naši spolupracovníci Vám poskytnou
služby na vysoké odborné úrovni a budou
mít trvalý přínos pro celkový chod Vaší společnosti.

PRÁVO A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA,
PRÁVNÍ A DAŇOVÝ AUDIT
Pro každého podnikatele je důležité řádně, včas, správně a v potřebné
odpovídající míře plnit povinnosti vůči státním institucím, finančním úřadům a dodržovat právní normy státu, ve kterém podniká nebo hodlá podnikat nebo investovat prostředky a také se dostatečně dobře orientovat ve spletenci zákonů a nařízení, se kterými se podnikatel setkává každý den.
Více >>
VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
Zabezpečujeme řádné nastavení, personální zajištění, vedení a kontrolu účetnictví vaší společnosti. Pomůžeme vám při tvorbě vnitřních účetních směrnic, vnitropodnikových útvarů a návrhu jejich vnitřní struktury, organizace a jiné.
Více >>
PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ
A ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH RIZIK
U našich klientů se zaměřujeme na způsob řízení obchodní činnosti v jejich podnicích v rychle se měnícím podnikatelském prostředí, regulačním prostředí i prostředí správy a řízení institucí a podniků.
Více >>
TRANSAKČNÍ
PORADENSTVÍ
Investování je důležitým krokem každého podnikatele, je důležité se
rozhodnout správně a kvalifikovaně a na základě dobře zpracovaných podkladů. Klientům poskytujeme komplexní, nezávislé poradenské služby, které jim pomáhají objektivně posoudit existující investiční příležitosti a realizovat transakce s maximální efektivností.
Více >>
PORADENSTVÍ
VE ZDRAVOTNICTVÍ
Poskytujeme komplexní poradenské služby pro zvýšení kvality a efektivity zdravotnických procesů jak pro soukromá nebo státní zdravotnická zařízení, tak pro zdravotní pojišťovny.
Více >>
FORENZNÍ SLUŽBY
A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Nabízíme řadu služeb spojených s koupí a prodejem podniku a s případnými spory mezi akcionáři a partnery ve společnostech se společnou majetkovou účastí a další.
Více >>